IMP Comfort
the company’s headquarters:

58-100 Świdnica
ul. Inżynierska 15-17
swidnica@comfort.pl
www.comfort.pl

ŚWIDNICA PLANT No 2

58-100 Świdnica
ul. Bystrzycka 9A

ŁĘCZYCA PLANT

99-100 Łęczyca
ul. Lotnicza 4

Trade office Bielsko-Biała

tel. +48 33 48 59 430 ÷ 31
ul. Ks. Józefa Londzina 29
43-382 Bielsko-Biała